Privacyverklaring

Verantwoordelijke

De website wordt u aangeboden door de Stichting Bintangs (All Stars) gevestigd te Egmond aan den Hoef.

Cookies

Op deze website wordt slechts één cookie gebruikt, namelijk op de pagina van het Gastenboek-formulier. Het betreft een, technisch noodzakelijke, 'session cookie' die er voor zorgt dat een bijdrage correct in het Gastenboek terecht komt. Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Session cookies worden na het afsluiten van de browser automatisch verwijderd.

Gastenboek

Doel van het Gastenboek is het bieden van een openbaar (historisch) platform voor en door concertbezoekers van, en geïnteresseerden in, Bintangs. Om dit technisch mogelijk te maken moeten er gegevens worden opgeslagen die volgens de (AVG) Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679, als 'persoonsgegevens' zijn aan te merken. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe Bintangs omgaan met uw gegevens, en wat u kunt doen om die eventueel later te laten verwijderen.

Persoonsgegevens

Als u een bericht plaatst in ons Gastenboek wordt deze (zonder einddatum) opgeslagen in de database van onze website en via onze webserver gepubliceerd op Internet. Met het plaatsen van uw bericht geeft u toestemming voor publicatie van uw bericht op onze website en daarmee op Internet, dat was immers uw doel. Internet heeft als voordeel, maar ook nadeel, dat het een door iedereen te bekijken openbaar netwerk is met als risico dat uw bericht mogelijk wordt gekopieerd of gebruikt door derden, u vrijwaart Bintangs dan ook voor aanspraken hieromtrent.

Een (uw) bericht bestaat uit onderstaande gegevens:

    
Wat wij registrerenwij publiceren:
Naam *
Datum en tijdstip**
Uw bericht
IP nummer ***

(  *) De door u zelf te kiezen naam.
( **) De datum en tijd die door de webserver werd vastgelegd bij plaatsing van uw bericht.
(***) Het unieke IP-nummer van de aansluiting van waar het bericht werd geplaatst. Dit wordt uitsluitend gebruikt voor identificatie bij misbruik, verwijdering van het bericht of bij een eventueel gerechtelijk bevel.

Zoekmachines

Bintangs hebben technische maatregelen genomen om uw Gastenboek-bijdrage NIET te laten indexeren/ tonen door zoekmachines; hiervoor is een 'Robots.txt' bestand op de webserver geplaatst. De meeste zoekmachines respecteren deze wens, helaas kunnen we geen garanties afgeven op dit gebied.

Recht op verwijdering

Als u een door u geplaatste bijdrage verwijderd wilt hebben kunt u dat kenbaar maken met een bericht aan de webmaster via het contactformulier op onze website. Wij nemen dan binnen 48 uur contact met u op om te controleren of u bent wie u zegt te zijn. Als wij akkoord gaan verwijderen we het bericht binnen maximaal 24 uur van de server, waarna het niet meer getoond wordt op onze website. Het bewuste bericht komt ook voor op een of meerdere backups die onze leverancier heeft gemaakt van onze website en database, daarvan verdwijnt het op termijn omdat deze kopieën overschreven worden.

Verwijderen bijdrage door Bintangs

Bintangs hebben het recht om zonder opgave van reden of nadere aankondiging een bericht te verwijderen. We doen dat bij dubbele vermeldingen, zaken die niet met Bintangs te maken hebben, ongepast taalgebruik, belediging, discriminatie etc etc.

Niet voor publicatie

Berichten die u ons direct via E-mail of het contactformulier op onze website stuurt worden uitsluitend gebruikt voor het doel waar u ze voor stuurt, zoals het beantwoorden van uw vraag.

Website statistieken

Door middel van metingen kunnen Bintangs onder andere, maar niet uitsluitend, vaststellen hoe vaak en wanneer onze website pagina's worden bezocht, maar ook welke pagina's zijn populair, welke niet. Zo kunnen wij bijvoorbeeld ook zien met welk besturingssysteem, browser en schermformaat de bezoekers onze pagina's bekijken. Al deze informatie gebruiken we om een optimale website te maken en te houden. Er worden door Bintangs GEEN individuele, tot personen herleidbare profielen gemaakt of onderhouden.

Locatie

De Bintangs website is ondergebracht in een datacentre in Nederland, onze leverancier hanteert stricte veiligheidsmaatregelen en is hiervoor ISO gecertificeerd.

Vragen, klachten etc.

Klachten, vragen of opmerkingen omtrent deze verklaring kunt u richten aan onze webmaster, gebruik het contactformulier.

Laatst bijgewerkt op 19 oktober 2017