Privacyverklaring

Verantwoordelijke

Deze website wordt u aangeboden door de Stichting Bintangs (All Stars) gevestigd te Egmond aan den Hoef, hierna Bintangs, "ons" of "wij" genoemd. Bintangs zijn uitvoerend muzikant en gebruiken deze website uitsluitend ter promotie van hun activiteiten.

Gastenboek

Ons gastenboek is een openbare plek waar u geheel voor eigen risico reacties en of opmerkingen kunt plaatsen over Bintangs. De door u geplaatste opmerkingen zijn na uw akkoord voor deze privacyverklaring en uw akkoord voor plaatsing direct leesbaar op Internet. Internet is voor een groot deel een zwart gat, waardoor ook verwijderde gegevens weer ergens anders kunnen opduiken, houd daarom rekening met wat u schrijft; Sommige zaken kun je beter privé houden. Ook het gebruik van uw volledige naam is om veiligheidsredenen af te raden. Bintangs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid omtrent uw bijdrage(n).

Bewaartermijn wettelijke grondslag

Het gastenboek beschouwen wij als een journalistieke verwerking, om die reden bewaren wij uw bericht(en) in pricipe voor onbepaalde tijd.

Recht op vergetelheid

Als u een door u geplaatste bijdrage verwijderd wilt hebben uit het gastenboek kunt u dat kenbaar maken met een bericht aan de webmaster via het contactformulier op onze website. Wij nemen dan binnen 48 uur contact met u op, controleren of u bent wie u zegt te zijn en verwijderen daarna het bericht binnen 24 uur van onze website.

Verwijderen bijdrage door Bintangs

Bintangs hebben het recht om zonder opgave van reden of nadere aankondiging een bericht te verwijderen. We doen dat bij dubbele vermeldingen, zaken die niet met Bintangs te maken hebben, ongepast taalgebruik, belediging, discriminatie etc etc.

Cookies

Op deze website wordt slechts één cookie gebruikt, namelijk op de pagina van het Gastenboek-formulier. Het betreft een, technisch noodzakelijke, 'session cookie' die er voor zorgt dat een bijdrage correct in het Gastenboek terecht komt. Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u het formulier opent een ander, willekeurig nummer. De session cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.

Zoekmachines

Bintangs hebben technische maatregelen genomen om uw Gastenboek-bijdrage NIET te laten indexeren/ tonen door zoekmachines; hiervoor is een zgn.'Robots.txt' bestand op de webserver geplaatst. De meeste zoekmachines respecteren deze wens, helaas kunnen we geen garanties afgeven op dit gebied, u verklaart ons hiervoor niet aan te spreken of aansprakelijk te stellen.

Persoonsgegevens

Een (uw) bericht in ons gastenboek bestaat uit onderstaande gegevens:

    
Wat wij registrerenwij publiceren:
Naam *
Datum en tijdstip**
Uw bericht
IP nummer ***

(  *) De door u zelf te kiezen naam.
( **) De datum en tijd die door de webserver werd vastgelegd bij plaatsing van uw bericht.
(***) Het unieke IP-nummer van de aansluiting van waar het bericht werd geplaatst. Dit wordt uitsluitend gebruikt voor identificatie bij misbruik, verwijdering van het bericht of bij een eventueel gerechtelijk bevel.

Website statistieken

De webserver van onze provider verzamelt statistische informatie over de bezoeken aan onze website. Deze informatie bevat gegevens over bezoekersaantallen, bezochte pagina's, informatie over besturingssystemen van gebruikers, webbrowser versie etc. Deze informatie is door ons niet tot persoonsgegevens herleidbaar. Wij gebruiken de statistieken omdat we willen weten of er bezoekers zijn, welke pagina's bekeken worden of niet en hoe men onze website bezoekt, zodat wij ons daarop kunnen aanpassen als dat nodig is.

Locatie website

Wij maken al meer dan 10 jaar gebruik van de excellente diensten van CS Net te Waddinxveen. Onze website staat op een door hen beheerde server in Nederland. CS Net hanteert stricte normen op het gebied van privacy en veiligheid en is ISO 27001 gecertificeerd. CS Net gebruikt geen persoonsgegevens van onze bezoekers voor commerciële doelen.

Niet voor publicatie

Berichten die u ons direct via E-mail of het contactformulier op onze website stuurt worden uitsluitend gebruikt voor het doel waar u ze voor stuurt, zoals het beantwoorden van uw vraag.

Vragen, klachten etc.

Klachten, vragen of opmerkingen omtrent deze verklaring kunt u richten aan onze webmaster, gebruik het contactformulier.

Deze versie: 18-5-2018

Vorige versies

versie januari 2018

versie december 2017